Reference

Zde uvádíme několik našich zákazníků s činnostmi pro ně provedenými.

 

OŘ PČR Přerov – montáž silnoproudu, slaboproudu, rekonstrukce OO PČR, elektro revize

Obchodní centrum Breda Opava – EZS a EPS revize, elektro revize, komplexní práce

GE MONEY Ostrava – elektromontážní práce, vodoinstalaterské a malířské práce

Dům důchodců Ostrava Gajdošova 39– rekonstrukce el. Instalace

SOŠ dopravní, Ostrava Vítkovice – montáž silnoproudu, slaboproudu

DPD, Ostrava – elektroinstalace haly

ZŠ Porubská 832 – rekonstrukce el. instalace

ZŠ Porubská 831 – rekonstrukce el. instalace

MVE Lhotka u Ostravy – výstavba malé vodní elektrárny, regulace malé vodní elektrárny

OHL ŽS BRNO – dodávka SLP rozvodů NAKLO, výstavba průmyslové zóny Mošnov

Skawina, Polsko – elektroinstalace výrobní haly

OHL Čepro Sedlnice – elektroinstalace